Hur räntor påverkar Forex-handlare

1 oktober 2019 | Uppdaterad: 5 oktober 2019

Ska valutahandlare bry sig om räntorna? Ja.

Vanligtvis ökar högre räntor ett lands valutavärde i förhållande till länder som erbjuder lägre räntor. Räntan på en valuta är förmodligen den viktigaste faktorn som avgör valutans upplevda värde.

Ränteförändringar påverkar valutamarknaden avsevärt. Ändringarna kan vanligtvis göras av en av de åtta globala centralbankerna. Förändringarna påverkar omedelbart Marknadsförare och därmed förstå hur man ska reagera och förutsäga dessa drag kommer att vara bland de första stegen för att göra högre vinster.

Grunderna för räntor

För daghandlare är räntorna på valutamarknaden mycket avgörande eftersom det med högre avkastning tillförs mer ränta på den investerade valutan, vilket innebär en högre vinst. Marknadsfluktuationer är dock den enda risken och kan drastiskt hindra räntebärande belöningar.

Hur man beräknar priserna

Vanligtvis höjer centralbankerna räntor för att kontrollera inflationen samt sänker räntorna i ett försök att uppmuntra utlåning och släppa in pengarna i landets ekonomi. Ibland kan du berätta vad banken kan besluta genom att helt enkelt undersöka de mest relevanta indikatorerna som sysselsättningsnivåer, konsumentprisindex (KPI), subprime-marknaden, konsumentutgifter och bostadsmarknaden.

Den relativa styrkan, liksom svagheten hos dessa indikatorer, ger bara en utmärkt sammanfattning av den ekonomiska makten. När indikatorerna förbättras kommer också ekonomin att fungera bra och räntorna kommer att höjas eller hållas desamma om förbättringen är liten.

Dessutom är det möjligt att förutsäga ett räntebeslut genom att bara analysera prognoser och titta på de viktiga tillkännagivandena.

Stora meddelanden när de är positiva kan följas allmänt av näringsidkare som förväntar sig att Federal Reserve kommer att höja räntorna och därmed har en kortsiktig rally.

Att analysera förutsägelser är också ett sätt att förutsäga räntebesluten, och eftersom de förväntas har banker, mäklare samt professionella handlare en konsensusuppskattning.

Överraskningsfrekvens förekommer ibland

Näringsidkare kan göra den ultimata undersökningen, men ibland kan centralbanker ha en överraskande räntesänkning eller höjning. Därför, när sådana scenarier händer, måste en näringsidkare vara medveten om och förstå riktningen att följa.

I tider av en höjning uppskattas valutan, vilket innebär att affärer kan köpa, och när det finns en nedskärning säljer handlare förmodligen och köper de valutorna med höga räntor.

Efter att ha bestämt marknadsrörelsen är det viktigt att agera snabbare eftersom hastighet är avgörande när en överraskning träffar, och genom detta kan maximala vinster uppnås. Det är också bra att se efter den flyktiga trenden.

En sak är säker, valutan spelar ingen roll eller spelar ingen roll, men med en räntesänkning eller ränta är marknaden volatil - forskning är alltid avgörande före någon handel.

Slutsats

När banker bestämmer sin penningpolitik rör sig valutakurser också, och när de rör sig får handlare möjlighet att göra maximala vinster. Därför är det ingen idé för handlare att analysera centralbankernas åtgärder och följa pressmeddelandena. Att reagera på överraskningsfrekvensen rör sig snabbt kommer bara att förbättra näringsidkarens chanser att få höga vinster.