Khuselwe: test ssr

Ukuhlaziywa:

Le khontenti password protected. Ukuwujonga nceda ufake igama lakho apha ngezantsi: