შეიტყვეთ 2 სავაჭრო პირობები

გამოყენებით ისწავლეთ 2 ვაჭრობა ვებგვერდი, რომელსაც ეთანხმებით და გესმით გამოყენების პირობები და კონფიდენციალურობის განცხადება ამ გვერდზე.

ყველა ღონეს ხმარდება მხოლოდ ინფორმაციის ლეგიტიმური წყაროებიდან გაზიარება. ამასთან, Learn 2 Trade ვერ იძლევა გარანტიას, რომ მისი მომსახურებიდან ხელმისაწვდომი ყველა დეტალი და ინფორმაცია მთლიანად ზუსტია. როგორც ასეთი, Learn 2 Trade ვერ აგებს პასუხს ნებისმიერ დანაკარგზე.

გარდა ამისა, Learn 2 Trade- ს უფლება აქვს შეცვალოს წევრების გვერდზე, სავაჭრო სტრუქტურაში ან ზოგადად ვებსაიტზე საკუთარი გადაწყვეტილების საფუძველზე, წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

ტექნოლოგიის სირთულეების გამო, შეიძლება არსებობდეს შემთხვევები, როდესაც კომუნიკაციების გაუმართაობა ან Learn 2 Trade ვებსაიტი აღარ მუშაობს. როგორც ასეთი, Learn 2 Trade არ მიიღებს პასუხისმგებლობას ელ.ფოსტის წარუმატებელ მცდელობებზე, გამტარობაზე ან სიგნალებზე, ან ტექნიკის ნებისმიერ გაუმართაობაზე. Learn 2 ვაჭრობა არ იძლევა და არ იძლევა გარანტიას, რომ ობიექტი ან პლატფორმა ყოველთვის იქნება სრულყოფილი მუშაობის პირობებში.

Learn 2 Trade პასუხს არ აგებს ნებისმიერი მესამე მხარის უგულებელყოფაზე ან წარუმატებლობაზე, შეტყობინების მეთვალყურეობის, ელექტრონული ფოსტის დროულად არ მიღების ან სიგნალის ან კალენდრის სიგნალის შეყოვნების თვალსაზრისით. არ უნდა გაკეთდეს დაშვება, რომ ნებისმიერი ინდიკატორი, სავაჭრო მეთოდი, დიაგრამის განახლება ან ტექნიკა გამოიწვევს მოგებას. ასევე არ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ შედეგი არ იქნება ფინანსური ზარალი. ისტორიიდან მიღებული შედეგები არ წარმოადგენს იმას, თუ რა მოხდება მომავალში.

Learn 2 Trade გვერდებზე შემოთავაზებული ნებისმიერი მაგალითი აკადემიური სარგებლობისთვისაა და არ მიუთითებს ყიდვის ან გაყიდვის ინსტრუქციებზე. როგორც ასეთი, შვილობილი კომპანიები, მწერლები და ავტორები არ ადანაშაულებენ თქვენს სავაჭრო საქმიანობაში მიღწევულ ზარალში. ინდექსების, კრიპტოვალუტების, აქციების, საქონლის, ფორექსის და ყველა სხვა სავაჭრო ინსტრუმენტის ყიდვა-გაყიდვა იწვევს რისკის სიდიდეს.

არ არსებობს არანაირი გარანტია და გარანტია იმისა, რომ წარმოდგენილი ჰიპოთეტური სავაჭრო შედეგი გამოიწვევს მოგებას რეალურ ვაჭრობაში. სავაჭრო პლატფორმაში არსებითი განსხვავებაა თეორიულ პრეზენტაციასა და რეალურ შედეგს შორის. უფრო მეტიც, ფინანსური ვაჭრობის ნებისმიერი შემოთავაზებული მაგალითი არ წარმოადგენს ზარალის რეალური საშიშროების მკაფიო წარმოდგენას, რომლის დანახვა შეიძლება ნამდვილი ვაჭრობისას. ყიდვა-გაყიდვის შედეგად მიღებული შედეგები დამოკიდებული იქნება მრავალფეროვან ფაქტორებზე, რომლებიც გავლენას ახდენენ და დომინირებენ ბაზარზე.

ონლაინ ბმულები

Learn 2 Trade არანაირად არ აგებს პასუხს მასალაზე, რომელიც შეიცავს ჩვენსგან ან ჩვენთან ბმულებს - მართალია, შეტყობინებების დაფა ან ვებსაიტი. წარმოდგენილი ნებისმიერი ბმული გამოყენებული იქნება მკითხველის შეხედულებისამებრ და შეთავაზებულია მხოლოდ მისაწვდომობის მიზნით. ჩვენ არ გვაქვს კონტროლი ვებსაიტის შინაარსზე ნებისმიერი საიტის მიერ, რომელიც შეიტანეთ Learn 2 Trade- ით. გარდა ამისა, სხვა პლატფორმის ბმული არანაირად არ მიუთითებს იმაზე, რომ ჩვენ ვართ პასუხისმგებელნი შინაარსზე და არც ნიშნავს, რომ მას მხარს ვუჭერთ.

ვებგვერდის ქცევა

დაუშვებელია ონლაინ გადაცდომა Learn 2 Trade- ზე. ეს მოიცავს ვებსაიტის ან შეტყობინებების მომსახურებით ნებისმიერი შევიწროებული, უცენზურო, არაკანონიერი, რასობრივი, სექსუალური თვალსაზრისით, არაკეთილსინდისიერი, მუქარის შემცველი, ვულგარული, მავნე, ცილისმწამებლური, შეურაცხმყოფელი, საძულველი, მუქარის შემცველი ან შეურაცხმყოფელი მასალის გადაცემა.

ეს ასევე შეიცავს შინაარსს, რომელიც მიზნად ისახავს თაღლითობის მოტივაციას ან მის განხორციელებას, სამოქალაქო პასუხისმგებლობის, დანაშაულებრივი ქმედებების, ფედერალური, ადგილობრივი, საერთაშორისო ან სახელმწიფო სამართლის ბოროტად გამოყენებას. Learn 2 Trade ვებსაიტის გამოყენებისას თქვენ ეთანხმებით, რომ არ იქონიოთ რაიმე ფორმით მოძალადე ან ავიწროვოთ რომელიმე პირი ან პირი. ყველა ადამიანს ესმის, რომ კატეგორიულად აკრძალულია დაუდასტურებელი კომერციული შეტყობინებების განთავსება (ან სპამი).

Learn 2 Trade- ს უფლება აქვს გამოავლინოს ნებისმიერი ელექტრონული კომუნიკაცია ან მომხმარებლის შინაარსი, რომელიც თვლის საჭიროდ (i) მთავრობის მოთხოვნების, რეგულაციების ან კანონების დასაკმაყოფილებლად; (ii) თუ აღნიშნული ინფორმაციის გამჟღავნება არსებითია ან საჭიროა ვებ – გვერდის ფუნქციონირებისთვის, ან Learn 2 Trade– ისა და მისი კლიენტების საკუთრების ან უფლებების დასაცავად.

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას, აკრძალოთ ნებისმიერი მასალა, კომუნიკაცია ან ზოგადად ქცევა, რომელიც ჩვენი შეხედულებისამებრ მიგვაჩნია, რომ თქვენი, ჩვენი კლიენტების, მესამე მხარის საიტების, ასოცირებული პირებისა და Learn 2 Trade- ს მომხმარებლების აზრით, საზიანოა ან უკანონო. . ზემოაღნიშნულის მიუხედავად, ვერც ჩვენი პარტნიორები და ვერც Learn 2 Trade ვერ უზრუნველყოფენ ინტერნეტში განთავსებული შეუსაბამო მასალის დაუყოვნებლივ ამოღებას.

არ არის საინვესტიციო რჩევები ან პროფესიონალური რეკომენდაციები

სტრატეგიები და სახელმძღვანელო მითითებები არ უნდა იქნას განხილული როგორც ყიდვა-ლოცვა ან შემოთავაზება, არც გაყიდვის წინადადება. ნებისმიერი რეკომენდაცია არ არის მორგებული ერთ მკითხველზე და ამის ნაცვლად განზოგადებულია. Learn 2 Trade არ არის ინვესტიციის კონსულტანტი. როგორც ასეთი, ნებისმიერი რჩევა, სიგნალი და იდეა მკაცრად არ არის გამიზნული ინვესტიციის შესახებ რჩევების მისაღებად. მკითხველი მთლიანად აგებს პასუხს ნებისმიერ გარიგებასა და ინვესტიციაზე, რომლის არჩევაშიც მონაწილეობას მიიღებენ.

გარდა ამისა, მომხმარებლებმა უნდა გააცნობიერონ იურიდიული და გადასახადებთან დაკავშირებული ვალდებულებები, ადვოკატის ან საგადასახადო სპეციალისტისგან რჩევის მისაღებად.

დაბრუნება პოლიტიკის

Learn 2 Trade-ში შემოთავაზებულ Premium სერვისს მოყვება 30-დღიანი თანხის დაბრუნების გარანტია სასიგნალო პროდუქტებისთვის, ეს არ ვრცელდება, თუ ფასდაკლების კოდი იქნა გამოყენებული ანგარიშსწორებისას, ფასდაკლების კოდით, არცერთ Learn-ზე თანხის დაბრუნება არ ხდება. 2 ვაჭრობის პროდუქტები. საგანმანათლებლო პროდუქტების დაბრუნება არ ხდება. თქვენ უნდა მოითხოვოთ თანხის დაბრუნება წერილობით 30 დღის განმავლობაში. ეს შეიძლება გაკეთდეს სისტემაში შესვლით თქვენი ანგარიში. სისტემაში შესვლის დეტალების შეყვანის შემდეგ შეგიძლიათ შეხვიდეთ გაუქმების გვერდზე, გაუქმების დაჭერით 

თქვენი გაუქმების დასასრულებლად მოეთხოვებათ მიუთითოთ თქვენი Telegram მომხმარებლის სახელი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თუ ჯერ არ გაქვთ შექმნილი Telegram მომხმარებლის სახელი, თქვენ უნდა შეავსოთ ეს ეტაპი, სანამ თქვენს მოთხოვნას გავაგრძელებთ. უბრალოდ შედით Telegram აპში და დააჭირეთ პარამეტრებს, შემდეგ მომხმარებლის სახელი. შემდეგ, შექმენით მომხმარებლის სახელი, რომელიც უკვე არ არის აღებული. თქვენი პირადობის მოწმობა დაიწყება @:

მნიშვნელოვანია, რომ მოგვაწოდოთ თქვენი მომხმარებლის სახელი, რადგან მის გარეშე Learn 2 Trade ვერ გამოგყავს Premium Telegram ჯგუფიდან. იმისათვის, რომ ჩვენ გავაუქმოთ თქვენი გამოწერა და განვახორციელოთ განმეორებითი გადახდა, თქვენ ასევე უნდა მოგვაწოდოთ ელ.ფოსტის მისამართი, რომელიც გამოიყენეთ Learn 2 Trade- ში დარეგისტრირებისას.

ვებსაიტზე წვდომა

მკაცრად იკრძალება Learn 2 Trade ვებსაიტის რომელიმე ნაწილის გამოყენება, კოპირება, დუბლირება ან ექსპლოატაცია ნებისმიერი კომერციული მიზნით, წერილობითი თანხმობის გარეშე. თქვენ ასევე არ გაქვთ უფლება გამოიყენოთ ჩარჩო ან ჩამოსაფარებელი საშუალებები ექსკლუზიური შინაარსის მისაღებად, როგორიცაა სავაჭრო ნიშნები, ლოგოები, ფორმები, ტექსტი, განლაგება ან სურათები, წერილობითი ნებართვის გარეშე.

Learn 2 Trade არ იძლევა თანხმობას მესამე მხარის პლატფორმებზე ავტომატიზირებული ბრძანებების შესაქმნელად. არც სხვა სუბიექტს მივცემთ უფლებას შექმნას ავტომატიზირებული სტრუქტურა ან სისტემა, რომელიც შექმნილია ჩვენი სავაჭრო სიგნალების იმიტაციისთვის.

ისწავლეთ 2 სავაჭრო პოლიტიკა

Learn 2 Trade იტოვებს უფლებას შეიტანოს ცვლილებები პოლიტიკაში, გამოყენების პირობებში და მის ვებსაიტზე ნებისმიერ დროს - მისი წევრებისთვის შეტყობინების გარეშე. მომხმარებლები ანგარიშვალდებულნი არიან რეგულარულად გადაამოწმონ კონფიდენციალურობის პოლიტიკა და წესები და პირობები ნებისმიერი ბოლოდროინდელი ცვლილებისთვის. გარდა ამისა, Learn 2 Trade შეინახავს თქვენს მონაცემებს პერსონალიზაციის მიზნით. თუ გსურთ რომ წაშალოთ თქვენი ყველა ინფორმაცია - 72 საათის განმავლობაში დაუკავშირდით Learn 2 Trade- ს მომხმარებლის მხარდაჭერა წერილობითი თხოვნით.

პრემიუმ ანგარიშები

Premium ანგარიშზე დარეგისტრირებით Learn 2 Trade- ზე, თქვენ ეთანხმებით მომსახურებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი საფასურის გადახდას. თქვენ მკაცრად გეკრძალებათ მესამე მხარესთან გაზიარება ნებისმიერი მასალა, რომელიც თქვენ გამოგიგზავნით, როგორც Learn 2 Trade- ის პრემიუმ წევრთან. ეს მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ შესვლის მნიშვნელობის დონის, კალენდრისა და სიგნალის შეტყობინებებით, და ყველა სხვა სერვისითა თუ რეპორტით თქვენთვის გაგზავნილი. თუ გამოყენების პირობები დაირღვა, Learn 2 Trade– ს შეუძლია გააუქმოს Premium წევრობის, როგორც ვფიქრობთ.

ნულოვანი დისკრიმინაციული

ვისწავლოთ 2 ვაჭრობა არასოდეს აკეთებს დისკრიმინაციას, არავითარ შემთხვევაში. ჩვენ არასოდეს გავაკეთებთ ზიანის მიყენებას, რელიგიის, ასაკის, ეროვნული წარმოშობის, სქესის, სქესის ან რასის საფუძველზე.

ჩვენი სავაჭრო ნიშნები

ყველა სკრიპტი, ლოგო, მომსახურების სახელი, ღილაკის ხატულა, გრაფიკა და გვერდის სათაურები არის Learn 2 Trade სავაჭრო ნიშნები. დაუშვებელია ასეთი სავაჭრო ნიშნის გამოყენება ნებისმიერ სერვისთან ან ვებსაიტთან ერთად, რომელიც არ არის Learn 2 Trade.

ეს მოიცავს ლოგოს ან მომსახურების ჩვენებას ისე, რომ შეიძლება მომხმარებლების შეცდომაში შეყვანა მოხდეს ან უარყოფითად იმოქმედოს საიტზე. სასაქონლო ნიშნები, რომლებიც არ ეკუთვნის Learn 2 Trade- ს, ეკუთვნის შესაბამის მფლობელებს, რომლებსაც შეუძლიათ სპონსორობას გაუწიონ ან არ დაეხმარონ საიტზე.